modern mimarlar       kim?      
 

 • Prof.Dr.Gülay KELEŞ USTA

  Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1993 yılında Bina Bilgisi- Tasarım anabilim dalında doktorasını tamamlamış, 1996 yılında doçent , 2004 yılında profesör unvanı kazanmıştır. Yurt içi ve yurt dışı çeşitli ulusal ve uluslar arası kongrelere katılmış ve bildiri sunmuş, hakemli dergilerde ve çeşitli mimarlık yayın organlarında makaleleri yayımlanmış olan Usta’ nın “Anadolu Türk Mimarlığı İçin Görsel Sözlük” adlı kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Usta akademik ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra çeşitli ulusal ve uluslar arası mimari proje yarışmalarına, mimarlık sergilerine katılmış ve ödüller almıştır. Çeşitli kongre, seminer, sergi, workshop düzenlemiş, bilim kurulu üyeliği, hakemlik, moderatörlük, bilimsel araştırma yöneticiliği, tez yürütücülükleri yapmış olan Prof. Dr. Gülay K. Usta, halen İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

   

 • Prof.Dr.Ayhan USTA

   1962 yılında Ordu’da doğdu. KTÜ Mühendislik Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümünden 1985’de mezun oldu. Aynı yıl Bina Bilgisi ana bilim dalında. araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988’de yüksek lisans tezini, 1994’de “Anadolu Türk Mimarlığında Form Analizi” konulu doktora tezini tamamladı. 2012 yılına kadar aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Usta, mezuniyetinden bu yana çeşitli mimarlık sergilerine, ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. Yurt içi ve yurt dışında kongrelere bildiri ile katılan Usta’nın çeşitli dergilerde basılmış makaleleri bulunmaktadır. Usta halen İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

   

 • Ali Kemal ŞEREMET- Mimar

  1985 yılında Trabzon’da doğdu. KTÜ Mühendislik Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümünden 2004’de mezun oldu. Mezuniyetinden bu yana çeşitli mimarlık sergilerine, ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katıldı ve çeşitli ödüller kazandı. Bunlardan bazılarının uygulama projelerini hazırladı. Çalışmalarını kurucu ortağı olduğu MODERN MİMARLAR TASARIM şirketinde sürdürmektedir