...son       işler      
 
 • MODERN MİMARLAR GAZİEMİR AKTEPE-EMREZ MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YARIŞMASI YARIŞMASINDA MANSİYON ÖDÜL'Ü KAZANDI

  Gaziemir Aktepe-Emrez Mahalleleri Kentsel Tasarım Proje Yarışmasında Modern Mimarlar MANSİYON ÖDÜL'ü kazandı Tasarım ve Yerleşim kararları 'Akıllı' olmadıkça Akıllı Bina , Mahalle veya Kentten bahsedemeyiz. İzmir gibi nemli-sıcak bir bölge için Rüzgar Yönü önemli bir tasarım girdisi olmaktadır. Yapılan araştırmalarda bir binanın soğutma maliyeti ısıtma maliyetinin 10 katına yakındır. Bu bize doğal iklimlemdirmenin ekonomik önemini açıkca göstermektedir. Bu anlamda; planlama için etkin rüzgar yönüne doğru bir yönelim esas oluşturmaktadır.Tasarım alanı içerisinde oluşturulan Rüzgar Koridorları sayesinde alanın bütününe yayılan bir doğal havalandırma bölgesi elde edilmektedir.. Uzundere su yatağının canlandırılarak rekreasyon odağına dönüştürülmesi (Su sporları, yüzme , balık tutma, yürüyüş parkurları, piknik alanı) tasarım kurgusunun ana hedeflerindendir.

   
 • MODERN MİMARLAR TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ve ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASINDA MANSİYON ÖDÜL'Ü KAZANDI

  Tek aşamalı olarak ulusal yarışmaya çıkarılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi Mimari Proje Yarışmasında Modern Mimarlar MANSİYON ÖDÜL'ü kazandı. Gerçekten de Dünya ve Türkiye bağlamında yerel ekonomik, doğal, tarihsel ve kültürel değerlerin hızla tükendiği gerçeği dikkate alındığında , bu büyüklükteki alanın düzenlenmesi için "Sürdürülebilir yeşil kentsel yaşam alanı"ilkesini seçmek güçlü bir farkındalık ve sorumluluk yaratacaktır. Özellikle kamusal kullanımların yoğun olduğu bu bölgede yerel yönetimin bu yönde bir insiyatif sergilemesi bu alan merkezli gelişmeler için bir odak oluşturması hedeflenmiştir.

   
 • MODERN MİMARLAR MEB ADANA ŞAMBAYADI EĞİTİM KAMPÜSÜ PROJE YARIŞMASINDA 1.ÖDÜL’Ü KAZANDI

  Tek aşamalı olarak ulusal yarışmaya çıkarılan MEB. Adana Şambayadı Eğitim Kampüsü Mimari Proje Yarışmasında Modern Mimarlar 1.ÖDÜL'ü kazandı. Adana Seyhan-Şambayadı eğitim kampüsü tasarımında temel amaç, eğitim felsefesinin mekansal organizasyona yansıdığı, okulu kullanıcılarının yanı sıra toplumun kullanacağı çağdaş, sağlıklı, nitelikli bir fiziksel çevre –yaşam çevresi olarak oluşturmaktır. Eğitim kampüsü planlamasında “TOPLUM OKULU” temasından yola çıkılarak, kampüsün ders dışı zamanlarda da aktif olarak kullanılan bir yaşam – çekim merkezi olacağı öngörülmektedir.

   
 • MODERN MİMARLAR MANİSA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASINDA 4. ÖDÜLÜ KAZANDI

  İki aşamalı olarak ulusal yarışmaya çıkarılan Manisa Belediyesi Hizmet Binası ve Kentsel Tasarım projesinde Modern Mimarlar 4.ÖDÜL'ü kazandı. Modern Mimarlar'ın önerisi kentle dinamik ilişkiler kurabilen, kentlinin yaşamına işlevsel ve estetik boyutlar katabilen; açık, yarı açık ve kapalı mekanlardan oluşuyor. Tasarımın en önemli özelliklerinden biri de halk arasında Perşembe Pazarı olarak bilinen ünlü Manisa Halk pazarının yarı açık çok amaçlı bir mekan olarak düzenlenerek, işlevsel ve estetik açıdan modern bir mekana dönüştürülmesidir.

   
 • MODERN MİMARLAR ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE İLETİŞİM FAKÜLTESİ BİNALARINI TASARLIYOR

  Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden olan Atatürk Üniversitesi kampüsünde yapılaması planlanan Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Açıköğretim Fakültesi Binalarının tasarımında  bölgenin uzun kış mevsimi bir veri olarak kabul edilerek, kamusal kullanımların öne çıktığı iç mekanların yanı sıra üniversite öğrencilerinin dinamik yapısı kütlesel ve mekansal organizasyonda etkili olmuştur. Erzurum'un Anadolu Selçuklu dönemi mimarisinin anıtsal örneklerini barındırması ve Atatürk Üniversitesi Kampüsünün ilk planlı üniversite yerleşkelerinden biri olması, mimari tasarımın öncelikli belirleyicilerinden biri olmuştur.

   
 • MODERN MİMARLAR TRABZON/ARSİN BELEDİYESİ KIYI DÜZENLEME PROJESİNDEKİ KAPALI MEKANLARI TASARLIYOR

  Arsin kıyı düzenleme projesi kapsamında yer alan, Düğün salonu, Restaurant, Büfeler, Kafeterya, İdari Tesisler, Kamp Merkezi ve Yaya köprüsü gibi birimlerle kıyıdaki yaşamı canlandırmayı amaçlıyor. Bu amaçla tasarlanan tüm birimler kamusal kullanımları öne çıkaran basit ve modern bir anlayışı yansıtmaktadır. Proje, Karadeniz sahil yolunun kent ve kıyı ilişkisini koparmasının  yarattığı kıyı kullanım sorunlarına  çözüm getirme amacıyla Arsin Belediyesi tarafından hazırlatılan Peyzaj Projesi konseptine uygun olarak tasarlanıyor......