DANIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI


Ankara / Türkiye / 2008
 

Danıştay Başkanlığı Hizmet binası Ankara – Eskişehir yolu üzerinde konumlanmaktadır. Bu aks Ankara’ nın yeni kamusal merkezi olarak dikkati çekmektedir. Bakanlık binaları,  bakanlık ek binaları, müdürlüklerle donatılan bu aks yakın gelecekte Danıştay ve Yargıtay   binaları ile  bu kimliğini daha da kuvvetlendirecektir.

 

Ancak söz konusu aksın fiziksel ve mekansal biçimlenişinde dağınık bir görüntü sergilemekle birlikte Ankara yaklaşımında az katlı yapılar, Eskişehir  gidişinde  ise yüksek  yapıların varlığı ile aslında  bir tutarlılık göstermektedir. Hazine ve dış ticaret müsteşarlığı, Bakanlık yapıları, bakanlık ek yapıları, müdürlükler ve ofis yapıları Eskişehir gidişinde  yer alırken az katlı yapılar ise Ankara yaklaşımında yer almaktadır.

 

Bu nedenle Danıştay Başkanlığı Hizmet Binası ilkesel olarak az katlı bir yapı olarak kurgulanmıştır.

 

Tasarım esas olarak üç ana giriş ve meydan planlaması olarak biçimlenmiştir. Bunlar;

1. Danıştay Başkanlığı, giriş ve ön alanı,

2.Üye,  Hakim ve Savcılar, ziyaretçi girişi ve ön alanı,

3. Sosyal merkez girişi ve ön alanı ‘  dır.

 

Bu üç giriş ve ön alanları hiyerarşik bir dağılım içinde konumlandırılmıştır. Şöyle ki Danıştay Başkanlığı gibi Ankara – Eskişehir yolu üzerinde üye, hakim, savcı ve ziyaretçi girişleri yan cephede, sosyal merkez ve personel girişleri arka alanda tasarlanmıştır.

 

Bütün bu girişler ve giriş noktaları bir sirkülasyon sokağı ile birbirine bağlanmaktadır.

Bu diziliş Ankara- Eskişehir yolundan başlayarak geriye doğru;

1. Başkanlık ve Genel Kurul Salonu,

2. İDDK, VDDK ve Başsavcılık,

3. Dava Daireleri,

4, Sosyal merkez olarak gruplandırılmıştır.

 

Bu birimler bir ana sirkülasyon omurgası ile birbirine bağlanmaktadır. Bu ana omurga zemin katta işlevin esas merkezi durumunda olan genel yazı işleri ( genel evrak) bölümünden başlayarak, diğer işlevsel birimlere ( müze, kitaplık, idari birimler) ve duruşma salonlarına yönlenmektedir.

 

Bütün ofis birimlerinin yatay ve düşey dağılımının  yapıldığı bu omurgada iç bahçeler düzenlenmiştir. Böylece zengin bir çalışma ortamı ve iç mekan kalitesi yakalanmıştır.

 

Bu omurga bir yanda başkanlık ve genel kurul salonuna  bağlanırken, omurganın üstü toplantı odaları ile diğer ucu ise sosyal merkezin  fuayesi ile  taçlandırılmıştır. Böylece tüm işlevsel birimler hiyerarşik bir dağılım içinde  hem her dava dairesi için özenli ve mahremiyeti olan bir çalışma ortamını, hem de dava dairelerinin açıldığı  ana bir yaşam ortamını oluşturmuştur.

 

Danıştay Hizmet Binasının üye, hakim, savcı, ve ziyaretçi girişlerinin bulunduğu meydan ise kurumun en önemli karar elemanı olan genel kurulla taçlandırılmaktadır. Genel kurul bu meydanın en önemli simgesel öğesi olurken, protokol girişinin bulunduğu başkanlık  şeref holünü de fuaye olarak kullanmaktadır.

 

Yapının kütle plastiğinin esas elemanı ise 1.40 m. aralıklarla dizilen ve yapı boyunca  yükselen beyaz brüt beton elemanlardan oluşmaktadır. Dış yüzeylerle devam eden bu aks  güçlü düşey çizgiselliği ile  estetik açıdan güçlü bir algılama sağlamaktadır.

 

Tip ofis blokları merkezinde  kalem dairesi olan, bir yanında  başkan ve üyeleri ile diğer yanında  tetkik hakim çalışma alanlarını içeren  “ U “ formdan oluşmaktadır. U’ nun açık tarafı her iki taraftan şeffaf bir geçiş elemanı ile  kapanarak güçlü bir bağlantı elemanı oluşturmaktadır.  U’ nun iç kısımları ise hem zeminde bahçe olarak, hem de + 8’ de ara bahçe olarak  düzenlenmiştir.

 

Arsanın arka bölümünde ise; ana sirkülasyon alanının tanımladığı fuayeye bağlanan konferans salonu ile yemek salonları bulunmaktadır. Bu bölümün alt katında yer alan alt bahçede  sağlık merkezi ve  daha altta ise  kreş bulunmaktadır.

 

Sonuç olarak az katlı bir yapı olarak Ankara- Eskişehir yolunun  gabari özelliğini  değerlendiren bu öneri içerdiği rasyonel düzenine  karşın güçlü irrasyonel mekansal dizilimlerle Ankara’da  yeni ve  çağdaş bir kamu yapısı olarak hizmet edecektir.

 

Tasarım;  laik ve çağdaş Türkiye  Cumhuriyetinin  güçlü kurumlarından biri olan Danıştay’ı temsil etme bilincini yansıtmaktadır. Bunun için brüt malzemeler ve beyaz renk kullanılmıştır.