CAMİ MİMARİSİ ÜZERİNE FİKİR PROJE YARIŞMASI


Türkiye / 2010
 

Türk İslam mimarisinde cami mimarisi zengin bir mirasa sahip olmasına karşın Cumhuriyet döneminde  özgün nitelikte  cami örneklerinin sayısı  oldukça azdır. Oysa Türklerin İslam dinini kabul ettiği Karahanlılar döneminden başlayarak Osmanlı dönemine kadar kubbe ve merkezi mekan ekseninde  güçlü bir gelişim çizgisi izlenmektedir Bu nedenle yeni bir  cami tasarımın bu tipolojiden kaynaklı olarak geliştirilmek durumundadır. Öte yandan Türk- İslam mimarisinde farklı strüktürel ve  mekansal organizasyonlar aynı zamanda tipolojilerin de belirleyicisi olmuştur. Bu öneride Türk –islam mimarisinde “kalkan duvar” olarak anılan cami mimarisindeki  strüktürel eleman tasarımın

strüktürel konseptini oluşturmaktadır. Özellikle kuvvetli bir ritim duygusuna sahip olan Mimar Sinan camilerinden esinlenerek kurgulanan kalkan duvarlar ritmik bir şekilde giriş cephesinde avlu boşluğu oluşturacak biçimde, kutsal ibadet mekanında ise kubbe oluşturacak biçimde boşaltılmaktadır. Böylece dini ve  inanç  sisteminin temelini oluşturan Tanrı ve İnsan arasındaki  özel ve ruhani ilişki güçlü ışık etkileri ile  yaratılmaya çalışılmıştır.