İZMİT SAHİLİ PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI


İzmit / Türkiye / 2010
 
  1. Kolye / Ekolojik Koridor

 

Esas Etkinlik Omurgası;  Bütün işlev alanlarını birbirine bağlayan sürekli yaya aksı. Bu aks üzerinde yeme/ içme / gezme- dinlenme-seyir, kültürel eylemler, tematik ve bilgi parkları, seyir kuleleri ve alan içi gezinti yolları ile raylı sistemi barındırmaktadır.

 

Omurga üzerinde yer alan mimari düzenlemeler hem güçlü bir peyzaj  düzenlemesi için zemin yaratmakta, hem de farklı yaş grubundaki kullanıcılar için güçlü bir rekreasyonel kullanım sunmaktadır Körfez için adeta bir kolye görünümünde olan bu omurgaya farklı işlevleri temsil eden açık ve kapalı kullanım mekanları takılmaktadır.

 

  1.  C Bölgesindeki korunması gerekli sulak alanla A bölgesindeki esas etkinlik omurgası arasında kalan bir tür tampon bölge konumundaki  kentsel yeşil alandır.Bu bölge  kamusal genel kullanıma dönük bir işleve sahiptir. Serbest gezinti, piknik alanları, eğitici çocuk alanları, açık hava gösteri alanları, tematik park ve yeme içme alanlarına sahip olan bu bölge körfez manzarasına açılan bir sahne görünümündedir. Bu nedenle boylu bitkiler belirli akslarda ve lineer olarak gruplandırılması öngörülmektedir.

 

  1. Korunması gerekli sulak alan;

Körfez bölgesinde korunması gerekli sulak alan olan bu bölge tamamen kendi doğal yapısı içinde bırakılmıştır. Flora ve faunasının B bölgesi ile birlikte planlanarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölgeye kontrollü bir gezinti/ öğrenme amaçlı ahşap yürüyüş yolları planlanmaktadır.

 

 

Xo. Esas etkinlik omurgası olan kolyeye asılan ilk işlev alanıdır. Kıyı kullanımına açık olan bu bölge tümüyle yaya kullanımına ait olup spor alanları ve  yeme-içme alanlarına sahiptir.Bu bölgenin karayolu ile birleştiği noktada terminal alanı olup alan içi raylı sistem güney terminali bu noktada bulunmaktadır.Aynı zamanda bisiklet turları da bu noktadan başlamaktadır.

 

X1.  Kolyeye takılan ikinci bölümden oluşan alandır.  Bu alan ulusal ve uluslar arası spor karşılaşmalarına hizmet verecek biçimde kapalı spor alanları ile açık spor alanlarından oluşmaktadır.Tümüyle yaya kullanımına sunulmuş olan bu  bölüm zemin altı otoparkları beslenmektedir.

 

X2. Kolyedeki üçüncü bölüm olup alanda korunması istenen turizm kompleksinin ( Grand Yükseliş otel )  bulunduğu bölgedir.  Bu bölge  açık ve kapalı kullanımları ile tümüyle turizm kullanımına  sunulmuş olup otel binasının cephe iyileştirmeleri öngörülmektedir. Projede  bir park kullanımı içinde olacak biçimde tasarlanmıştır.

 

X3. Kolyeye takılan dördüncü bölümdür. Bu bölüm spor alanlarının devamı niteliğinde olup olimpik kapalı spor salonu ve açık  spor alanlarından oluşmaktadır. Peyzaj içinde yaya kullanımı öncelikli olarak tasarlanan bu bölüm yeme içme alanları ile  desteklenmektedir.

 

X4. Kolyeye takılan beşinci bölümdür ve  olimpik ölçülerinde tenis salonu ve açık tenis kortlarının peyzaj içinde konumlandığı bölgedir.

 

X5-X6. Projede bitki koleksiyon parkı tasarlanmış alandır. Bu bölüm proje alanında X11 bölümünde de tekrar etmektedir. Halkı ve öğrencileri bilinçlendirmek,  bilgilendirmek ve doğayı tanıtmak amacıyla çeşitli seminer ve gösterilerin yapıldığı  alanları barındıran bu bölüm kolye üzerinde de tekrar etmektedir.

 

X7. Kolyedeki 8. bölümdür. Fuar alanı kompleksinin devamı niteliğindedir. Açık ve kapalı alanları strüktürel bir örtü altında bir araya getirmektedir. Farklı pavyonlardan oluşan açık alanlardır.

 

X11.Kolyenin son bölümü olup körfezin batı bölümünü,seka parktan başlayarak esas etkinlik omurgasına  taşımaktadır.Bu  bölüm kendi içinde  kıyı ve x10 bölümü arasında ki alan olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.Kıyı bölümü  arazi ıslah çalışmasının ardından daha çok  kıyı kullanımına ayrılmış olup sosyalşkültürel ve rekreasyonel işlevleri barındırmaktadır.Aynı zamanda su sporları izleme noktaları da bu alan üzerindedir.Diğer bölüm ise daha çok tematik parklar doğa bilgi bahçelerinden oluşmaktadır.x11 bölümü içinde yer alan sosyal-kültürel işlevli odak bir yapı bulunmaktadır.Balık lokantası açık alanlar ve bir toplantı salonuna sahip bu mekan çok işlevli bir kullanıma sahiptir.Yaklaşık 200 kişilik nikahlar,çeşitli toplantılar,iş yemekleri ve kır düğünü gibi kullanımlar için geniş bir saçak ve ahşap kubbe strüktür altında bir araya getirilmiştir.

X11 bölgesini  hem esas etkinlik omurgasına hem seka parka taşıyan yaya serbest etkinlik omurgası çok işlevli bir akstır.Bu aks çeşitli bitkisel düzenlemeler,serbest alan etkinlikleri,kültürel etkinlikler (müzik,resim,heykel v.b) tasarlanmıştır.Bu aks batı bölümünde sırasıyla batı terminali(yaya,bisiklet,tramvay kullanıcıları için) ve vapur iskelesiyle başlamaktadır.

D.Alan içi sürdürülebilir terminallerin olduğu noktalardır.Proje alanını nda kent merkezi ile körfezin güney bölümünde olmak üzere iki terminal noktası bulunmaktadır.

Güney terminali güneydeki otobüs terminalinin bulunduğu noktadan aşlamaktadır.Kalabalık insan topluluklarının olduğu spor alanlarına ulaşım için bu bölüm güçlü bir odak olarak düşünülmüştür.Diğer terminal ise kent merkezi yönünde vapur iskelesinin bulunduğu noktadadır.Hem batı bölümündeki seka park hem de alnın merkezinde bulunmasi açısından güçlü bir odak alan yaratmaktadır.

 

E.Gemi ve denizcilik müzesi.Mevcutta kullanılan bu bölüm geliştirilerek yeniden ve daha etkin bir kullanıma sunulmuştur.Açık ve kapalı alan kullanımları ile çağdaş bir müzecilik yaklaşımının kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

F.Su sporları merkezi.Körfezin su sporları için çok  uygun olması ulusal ve uluslar arası su sporları için güçlü bir merkezin varlığını gerektirmektedir.Su sporlarının daha etkin ve yaygın kullanımı için çeşitli eğitim ve öğretim çalışmalarının gerçekleştirildiği bir  alan olarak öngörülmektedir.

 

G.Balıkçı teknelerinin yaklaştığı merkez.Balık satış birimleri ve balık yeme-içme mekanlarının bulunduğu alandır.B merkez yaya etkinlik omurgası boyunca  aralıklarla devam ettirilmektedir.

 

H.Kent beleği açık hava müzesi.B bölüm kentin çeşitli fiziksel,kültürel,toplumsal,siyasal ve doğa olayları sonucu belleğinde  sakladıkları durumların sergilendiği alanlardır.Özellikle kentin en çok canını acıtan deprem ve körfez  kirliliği konusunda sürekli bir bilinç oluşturmak bu mekansal kurgunun en temel amacıdır.

 

O.Otopark ve toplu taşım durakları. Proje alanına erişim ve alanın otopark gereksinimi zemin altı ve zemin üstünde düzenlenen otoparklarla karşılanmaya çalışılmıştır.Belediye arkası ve  alı-veriş merkezi önündeki otoparklar ise projenin ileri aşamalarında zemin altına alınması öngörülmektedir.