ODTÜ ÖĞRENCİ MERKEZİ BİNASI VE ODTÜ MEYDANI


Ankara / Türkiye / 2010
 

ODTÜ Türkiye’nin siyasal, bilimsel, ekonomik, teknolojik, toplumsal ve kültürel yaşamında etkin bir işlevi olan bir üniversitedir.Üniversite bu işlevini her yıl mezun ettiği yüzlerce öğrenci aracılığıyla yerine getirmektedir. ODTÜ’ nün devrimci, özgürlükçü ve yaratıcı ruhu üniversite eğitimi süresince kampüs yaşamı döneminde biçimlenmektedir.

Kuşkusuz bu biçimlenmede en önemli nedenlerden biri ODTÜ kampüsünün mimari mekan kalitesiyle ilgilidir.

Modern Türkiye mimarlığının en önemli yapıtlarından olan ODTÜ kampüsünün kalbi ise tüm eğitim yapılarını bir araya getiren yaya allesidir. Açık/ yarı açık ve kapalı  mekanların alleye katılımı ile adeta bir mekansal senfoni oluşmaktadır.

Demokratik katılım, iletişim ve etkileşimin, yaratıcılığın, özgürlüğün, devrimciliğin kısaca yaşam tarzının biçimlendiği mekan alledir.

ODTÜ öğrenci merkezi ve ODTÜ meydanı ilgili mimari kararlar oluşturulurken kampüsün adeta DNA’sını oluşturan bu mekansal organizasyon ilkesinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda

Sorular:

  • Meydanın kampüsün mekansal yapısını ve alle kurgusu düşünüldüğünde uzağında olması
  • Meydan kararının tarihsel süreçte sınırlarının mekanlarla belirlenmiş olması. Buna karşın proje alanının parçalı bir görünüm sunması. Ya da meydanla olan esas cephe kurgusunun göreceli olarak sınırlı olması.
  • Öğrenci merkezi binasının iki bölümden oluşması. ( performans salonları ve etkinlik ofisleri)Dolayısıyla bu bölümlerden hangisinin meydanla nasıl ilişki kuracağı.
  • Bu birimleri meydanı tanımlayan/ sınırlayan mekanlar olabilmesi için mimari yorumlarının ne olacağı.
  • ODTÜ allesinin sunduğu ulaşım/ erişim/ görünür kılma, iletişim- etkileşim gibi özelliklerinin mekansal programının nasıl yönleneceği.
  •  Mimaride geniş açıklıklı yapılarda betonarme  kullanımına en iyi örneklerinden olan spor salonu – meydan ve öğrenci merkezi ile nasıl diyalog kurulacağı. Yani mekanlar aracılığıyla spor salonunun mimari özelliklerine ( strüktür ve tanımladığı mekanlar) nasıl dikkat edileceği.
  • Meydan ve öğrenci merkezi binasının spor salonu ile birlikte nasıl bir peyzaj içinde bulunabileceği ya da mevcut peyzajın bu yapılara  nasıl bir zemin sunacağı.
  • Mekan programında yer alan öğrenci etkinlik ofislerinin nasıl bir fikirle öğrenci belleğindeki “ baraka” mekan kurgusuyla ilişkilendirileceği.
 

İşte ODTÜ öğrenci merkezi binası ve ODTÜ meydanı bu sorular çerçevesinde  gelişen dinamik, yaratıcı ve özgünlük konseptine sahip bir projedir.

Bu bağlamda ODTÜ meydanının esas ögesini öğrenci etkinlik ofislerini içeren bina oluşturmaktadır. Kare formdaki bina özgürlük konsepti ile kurgulanmıştır. Bu nedenle iç hacimde “ baraka” adlı birimlerden oluşan ofis modülleri içerde farklı gruplar oluştururken, dış yüzeyde adeta içeriden dışarı doğru fırlayan küplerden oluşmaktadır. Farklı büyüklükte konsol birimlerden oluşan bu ofisler meydana dinamik bir kimlik kazandırırken festival günlerinde  olan mekansal düzenlemelerin hazırlayıcısı olmaktadır. Bu bölüm hafif bir strüktürle  güneş kontrol sistemine sahip bir örtü ile meydanı hareketlendirmekte ve güçlü bir buluşma noktası tanımlamaktadır.

Meydanda konumlanmış olan  etkinlik ofisleri spor salonuna doğru ilerleyen şeffaf bir aksla performans salonlarına ulaşmaktadır. Fuaye sergileme için duvar yüzeylerine sahiptir. Bu aks aynı zamanda fuaye olarak kullanılabilir olup performans ve etkinlik salonlarını barındırmaktadır. Bu bölümde spor salonunun simgesel strüktürüne karşılık basit düzlemsel bir şeffaf yüzeye sahiptir.Üst katlara ise iç bahçe konumundaki aks boyunca bir sirkülasyon birimi ile ulaşılmaktadır. Buradaki çalışma birimleri dış kullanıcılar için bir izleme platformu  görevi üstlenmekte , iç kullanıcılar için zevkli bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

Terasta tek ünite halinde yer alan aynalı prova salonunun dış yüzeyi de ayna ile kaplanmıştır. Böylece hem dış çevre yansıtılmakta ( doğa, spor salonu vb.) hem de izleyenler için açık bir prova mekanı oluşturmaktadır.