ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞKANLIK HİZMET BİNASI, SANAT MERKEZİ VE ULVİ CEMAL ERKİN KONSER SALONU


Ankara / Türkiye / 2010
 

Çankaya Belediyesi Başkanlık Hizmet binası, sanat merkezi ve Ulvi Cemal Erkin Konser salonu bina kompleksi üç esas bölümden oluşmaktadır.

 

Bu üç esas bölüm çevresel veriler, yol ve kot ilişkileri ve kent bütünü ile kurulan anlamsal ve kavramsal analizler sonucunda kütlesel bütünlüğe ulaşılmıştır.

 

Projenin mimari konseptini “ müzik kutusu “ oluşturmaktadır. Dışarıdan görülebilir nitelikte tasarlanan konser salonu bir ışık ve ses kaynağı ( müzik kutusu) şeklinde düşünülmüş olup tıpkı ses kaynağından çıkan melodilerin ritmik yapısını duyuyormuş gibi algılanmasını sağlamak için salonun gövdesi bir ışık kaynağı olarak tasarlanmıştır. Işık kaynağından çıkan ışık huzmeleri projenin mimari elemanları olan yan ve üst  perde duvarlardan yayılmaktadır. Söz konusu ışık kaynağı özellikle akşam ve gece konserleri için çalınan bestelerin ritmik yapısına bağlı olarak renklenmekte ve böylece mekanın kendisi ses ve ışık aracılığıyla görülebilir ve dinlenebilir bir nitelik kazanmaktadır.

Mekansal Organizasyon

 

Hizmet Binası, sanat merkezi ve Ulvi Cemal Erkin konser salonu mekansal anlamda çevresel verilerle bütünleşecek biçimde organize edilmiştir. Arazinin “ ters L” biçimindeki formu ile Tiflis caddesi yönünde kalan park alanı ve esas cephenin baktığı

 

 

Turan Güneş Bulvarı en önemli çevresel referanslardır. Öte yandan arazinin her iki yanında kalan ilköğretim okulu ve benzin istasyonu mimari biçimlenişte dikkat edilmesi gereken konulardır.

 

Bu verilerden hareketle Tiflis caddesi ile Turan Güneş bulvarını birbirine bağlayan bir iç sokak ve onun çevresinde gelişen diğer mekansal organizasyonlar projenin genel kurgusunu oluşturmaktadır. İç sokağın bir tarafında konser salonu ve küçük salon konumlandırılırken diğer tarafında sanat merkezi konumlandırılmıştır. Başkanlık Hizmet binası ise giriş aksı organizasyonu olarak benzer şekilde Tiflis caddesi ile Turan Güneş bulvarını birbirine bağlamaktadır. Ancak bu bölümün Tiflis caddesi yönünde sanatçı girişleri planlanırken Turan Güneş Bulvarından ise Başkanlık girişi planlanmıştır. Konser salonu ve küçük salona ait servis mekanları Tiflis caddesi yönünde planlanırken bu mekanlara ait fuayeler düşeyde mekansal süreklilik yaratacak şekilde galerilerle birbirine bağlanmaktadır. Sanat merkezi ise park yönünde konumlandırılmıştır. Buradaki mekanların kullanım biçimi ve yoğunluğu düşünüldüğünde parkla işlevsel ve görsel ilişki kuracak biçimde kurgulanmıştır. Bu bölümde yer alan katlardaki teraslar ritmik bir düzen içersinde organize edilmiştir.

 

 

Böylece içe kapanan bir sanatsal yaratım etkinliği yerine içerdeki etkinliği dış mekana taşıyan ve halkın etkin katılımını teşvik edecek bir mekansal düzen yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu bölümlerin parkla bütünleşmesi için zemin kat tümüyle serbest etkinlik alanı ve yeme içme alanı olarak bırakılmıştır. Bu bölümde rekreasyonel etkinlikler, serbest performans gösterileri ve imza günleri gibi etkinliklerin parkla bütünleşeceği öngörülmektedir.

 

Belediye Başkanlığı hizmet binası ve  Çankaya  radyo-televizyon birimleri ise yapının üst katlarında konumlandırılmıştır. Başkanlık hizmet bölümü kendi içinde galerili bir çözüme sahip olup büyük bir yeşil terasla buluşmaktadır. Bu terasın hem çalışanlar için, hem de radyo- televizyon proğramları için açık bir stüdyo olacağı öngörülmektedir.

 

 

Cephe Konsepti

 

Kompleksin cephe konseptini açılı duran perde duvar ve kirişlerin düzeni oluşturmaktadır. Söz konusu perde duvarlar hem çevreye karşı mesafeli bir yönlenme duygusu yaratmakta hem de konser salonu yüzeyindeki ışık kaynağından gelen ışıkları yönlendirmektedir. Böylece hem gün ışığı, hem de yapay ışık ile farklı renk ve gölge düzenleri yaratılarak dinamik bir cephe etkisi elde edilmektedir. Bunun dışında modüler cam yüzeylerden oluşan şeffaf cephelerle tekrar eden duvar elemanları ile kütlesel armoni yaratılmıştır.