T.C. HATAY İL GENEL MECLİSİ VE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET BİNASI


Hatay / Türkiye / 2011
 

Hatay  İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi Hizmet Binası  projesinin tasarlanacağı  yer kent merkezinin dışında, kentsel gelişme  bölgesinin sınırları içersindedir. Bu anlamda çevresel ulaşım aksı olan 75. yıl bulvarı ve kentsel merkezin can damarını oluşturan Asi nehrini birbirine bağlayan Cumhuriyet caddesi  üzerinde  olan proje alanının   paralelinde Altınçay Nehri bulunmaktadır.                                        

 

Bizim önerimizde; çok kültürlü bir şehir olan Hatay’a kamusal bir ön bahçenin  tanımladığı İl Genel meclisi, İl Özel idaresi ile  sosyo- kültürel bir yaşam alanından oluşan kentsel- kamusal bir  mekan    kazandırılmaktır.  

 

Bu amaçla  arsanın plankote değerleri ile yol kotlarından yararlanılarak kamusal ön bahçeyle ilişkili  sosyo- kültürel yaşam alanı  tasarlanmıştır. İl Genel meclisi ve İl özel idaresinin   tanımladığı bu alan kentlinin 24 saat kullanabileceği yaşayan bir   merkez  olacaktır.

Bu nedenle bu bölüm çok amaçlı salon,. sanat galerisi, kafeterya, Hatay mutfağı ile çevrelenmiş bir avluyu tanımlarken kamusal ön bahçeden bu kota ulaşımı sağlayan peyzaj merdivenleri bir anlamda amfi tiyatro kullanımına olanak sağlamaktadır. Bu bölüm Altınçay'a doğru açılarak zaman içinde  nehir ve proje alanı arasında ki niteliksiz yerleşmenin zaman içinde yenileneceği öngörülmektedir. Böylece nehir boyunca gelişen rekreasyonel omurga proje alanına kadar  açılmış olup Cumhuriyet caddesi yönünde kentin bu bölümüne  güçlü vista değerlerine   sahip bir pencereye  dönüşecektir. Bu projenin kentsel ve mekansal kurgusunun yakın çevredki yapılaşma için yenilenme anlamında referans olacağı ön görülmektedir. Bu amaçla işlevsel birimler ve açık alanlar kentsel bağlamda bütünleşecek biçimde tasarlanmıştır.

 

İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi birimleri iklim koşullarına duyarlı cephe konsepti (düşey güneş kırıcı perdeler, güneş kırıcı panellerin tanımladığı yaya yolları ve giriş alanını ve sosyo- kültürel yaşam alanını tanımlayan saçaklar) ve rasyonel mekan kurgusuna sahiptir. Söz konusu rasyonel mekan kurgusu işlevsel organizasyonla bütünleşen ve yönlendiren zengin iç mekan anlayışına sahiptir.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.

Gelecek kuşakları çevre ve sürdürülebilirlik bağlamında bilinçlendirebilmek amacıyla  proje,  sürdürebilirlik ilkeleri ile bütüncül bir yaklaşımla  tasarlanmıştır. Bunlar;

*Fotovoltaik hücreler kullanılarak elektrik enerjisi ve sıcak su  üretilmesi,

*Doğal havalandırma ve gün ışığının etkin kullanımı,

*Mikro klimatik ortam olarak  avlu,

*Güneş ışığına karşı kullanma ve kontrol sistemlerini kullanma,

*Çatı bahçeleri,

*Yağmur ve yüzey sularının etkin ve dönüşümlü olarak kullanımı,

*Malzeme seçimi/Dönüşümlü malzeme seçimi,

*Çöp gibi atık malzemelerin dönüştürülmesi,

Böylece tasarlanmış olan bina hem konforlu mekânsal kullanımlara sahip hem de kendi enerjisini üreten bir sistem olarak kent yaşamında yerini alacaktır.