ANAYASA MAHKEMESİ BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI


Ankara / Türkiye / 2004
 

Anayasa mahkemesi binası’ nın tasarlanacağı alan cumhurbaşkanlığı muhafız alayı ile karşı karşıyadır.  Arsanın güneyinde ise devlet mahallesi bulunmakta olup , doğu tarafı bir vadiye              doğru açılan konut bölgelerini içermektedir. Bu haliyle üçgen bir forma sahip olan arsa bir temsil yolu olmaya aday Ziyaurrahman caddesinden doğuya doğru keskin bir şevle düşmektedir. Arsanın kuzey ucunda ise çoğaltılmayı bekleyen yeşil alan bulunmaktadır.

          Bu topografya  ve fiziksel koşullar çerçevesinde bizim tasarımımızda program üç esas bölüme ayrılmıştır. Bunlar ;

    1. Başkanlık ve üyeler bölümü
    2. Yüce divan bölümü
    3. Uyuşmazlık mahkemesi ve personel bölümü

          

Bu üç bölüm işlevsel ve simgesel açıdan üçgen yapı adasında üç yönle temsil edilmektedir.

  1. Ziyaurrahman  caddesi başkanlık ve üyeler ( batı )
  2. Yüce divan bölümü + fuaye ( kuzey –doğu )
  3. Uyuşmazlık mahkemesi + personel bölümü ( güney )

          Anayasa  mahkemesinin işlevsel ve simgesel açıdan vurgulanması gereken bölümünü oluşturan yüce divan bölümü ( danışma salonu + fuaye ) bütün programı temsil eden bir nitelikte üçgen formda cam bir atriumdan oluşmaktadır.

         Arsa kuzeydoğu yönünde bir köşe ada olduğundan bu bölgenin kütlesel algı açısından dikkatle ele alınmasını gerektirmektedir.

         Bu nedenle binanın simgesel ve işlevsel açıdan en önemli bülümünü oluşturan yüce divan bölümü bu bölgeden başlayarak tüm yapının merkezi olacak biçimde konumlandırılmıştır. Mimari açıdan net ve pürist bir şekilde tasarlanan bu bölüm özel çelik taşıyıcı sisteme sahiptir. Konstrüksiyonla ilgili tüm ayrıntılar yapı iç yüzeyinde bırakılarak dışardan malzeme , işlev ve estetik açıdan kesin , keskin , güçlü ve şeffaf bir algının oluşturulmasına çalışılmıştır.

        Yapının ihtiyaç programında belirtilen büyük genel kurul salonu , kütüphane , yemek salonları gibi bölümler , başkanlık bölümü şeref holü , üyeler ve başkanlık giriş holü ve üyeler genel sirkülasyon alanları ( yatay ve düşey şaftlar ) tümüyle bu iç alanla bütünleşmektedir.

 

Sonuç olarak anayasa mahkemesi binası mimari açıdan giderek fakirleşen Ankara’ da Türkiye cumhuriyeti’nin laik – demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan bir mimari konsepti yansıtmasına özen gösterilmiştir. Bu proje ait olduğu yapı adası üzerinde kentsel bir odak alan yaratarak ve kente                   ( cumhuriyet’in başkenti Ankara ‘ya ) özgün bir kamusal mekan kazandırarak zengin bir yaşantının oluşmasına fırsat yaratacaktır.