SİVAS FUAR-KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI


Sivas / Türkiye / 2005
 

Sivas Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bir şehir olarak Türkiye’nin toplumsal, kültürel, tarihsel ve politik yaşamında önemli bir yere sahiptir.

 

Bugün kent merkezi bir yandan görkemli Selçuklu binaları, diğer yandan 1. Ulusal dönem izlerini taşıyan binalar ve sıradan özellik taşıyan binalarla çevrelenmiş durumda olup kentsel yaşam alanı olarak bir bütünlük göstermemektedir.

 

Bu nedenle Sivas 2010 kentsel dönüşüm projesi ana fikrini, esasen bir Anadolu aydınlaması olan Cumhuriyet’ten almaktadır.

 

Sivas 2010 kentsel dönüşüm projesinin yeri yakın zamana kadar askeri bölge olarak kullanılmaktadır.Sivas İl Özel İdaresi‘ne devredilen bu bölgede Anadolu’nun önemli kentsel yerleşmelerinden biri olan Sivas’ın gereksinim duyduğu işlev grupları(eğitim, fuar-kültür-kongre, spor, ticaret ve rekreasyon merkezleri) ile yeni bir kentsel merkez yaratılması  istenmektedir.

 

Bizim önerimizin temel düşüncesi ise, Kızılırmak’ın  etki alanı içinde olan bu bölgede zeminin barındırdığı özelliklerden de yararlanarak bir gölet oluşturup, bu işlev grupları ile yaya dolaşımını öncelikli tutan bir mimari kompozisyon yaratmaktır.

 

Böylece gölet çevresi açık/kapalı rekreasyon alanları barındıran büyük bir kent parkına dönüştürülmüştür. Programdaki işlev grupları bu parkı çevreleyerek dinamik bir kentsel yaşam mekânı oluşturmaktadır.

 

Bu yeni kentsel yaşam mekanını tanımlayan mimari elemanlar Cumhuriyetin temel hedefi olan modern bir toplum yaratma isteğinin yansıması olarak çağdaş ve rasyonel bir dile sahiptir.

SİVAS’ TA BİR TAÇ KAPI  YORUMU

 

Sivas  fuar- kongre ve kültür merkezi  projesinin  Sivas  2010  projesinin  bir parçası olarak  dikkatle ele alınması gerekmektedir. Çünkü bu proje sonuçları itibariyle  Sivas 2010 projesinin geleceğini  belirleyecektir.

 

Bu nedenle,  bizim tasarımımızın  esas  düşüncesi , mevcut imar verileri ve koşullarını dikkate alarak bu bölge için adeta bir cazibe merkezi niteliği yaratacak bir mimari kompozisyona  yönelmek olarak  ortaya çıkmıştır.

 

Bilindiği gibi Sivas görkemli taç kapıları ile  Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerine sahiptir. Bu nedenle  Fuar- Kongre  ve kültür merkezinin  ana teması ise modern bir taç kapının açıldığı iç sokak  çevresinde  gelişen  mekanlar oluşturmaktır. Bu amaçla program  kendi içinde  iki alt  başlıkta ele  alınmıştır.

 

Bunlardan  birincisi;

Fuar  ve kongre  merkezine ait işlev gruplarından oluşmaktadır. Bu bölüm  kendi içinde  sergi salonları, fuaye, çok amaçlı salon ve kafeteryadan oluşmaktadır.

 

İkinci grup ise;

Daha çok eğlence ve alış veriş mekanlarından oluşmaktadır. Bu  bölümde ise satış  birimleri, bowling salonu, cep sineması, çocuk oyun alanı, fast-food gibi işlevsel  birimler yer almaktadır.

 

Bizim önerimizde  bu iki işlevsel  grup hem  kendi  içlerinde  özerk kullanımlara olanak verecek, hem de birlikte kullanılacak  biçimde  kurgulanmıştır.Bu amaçla bizim önerimizde, iç sokak olarak tanımlanan  omurga bu ikili  yapı topluluğunu bir araya  getirerek kompozisyonel bir bütünlük  yaratacak biçimde  organize  edilmiştir.Öyle ki bu iç  sokaktan  fuar alanlarını barındıran  sergi  salonları  ve çok amaçlı  salonu  buluşturan  fuaye  mekanına geçilmektedir. Şeffaf bir çatı  ve duvar yüzeyine sahip  fuaye  aynı zamanda bir üst katta görülen  kafeterya mekanını da tanımlamaktadır.Bu bölümde yer alan sergi salonları iki  bölümden  oluşmaktadır. Özellikle  farklı büyüklükteki kullanımlara  olanak tanıması açısından böyle bir organizasyon tercih edilmiştir.

 

Çok amaçlı salon ise farklı  kullanım  biçimlerine olanak  sağlayacak  mekansal performansı  gösterecek biçimde  servis birimleriyle  birlikte  çözümlenmiştir.Fuaye  alanının önünde yer alan iç bahçe ise özellikle yaz  aylarında sosyal ve kültürel kullanımlar için  fırsatlar  sunmaktadır.İç sokağın kentten  gelişleri  karşılayan ön yüzünde  ise özellikle  Sivas’ ın  ülke mimarisindeki  simgelerinden olan çeşitli tarihsel yapılarının  eşsiz  güzellikteki taç kapıları yorumlanarak  bir giriş kapısı tasarlanmıştır. Bu giriş mekanı olan taç kapı  içinde ise   vip  salonu yer almaktadır.

 

İç sokak üzerinde  diğer işlevsel birimler üç bölüm halinde  gruplanmıştır. Bu üçlü gruplama  hem  kullanım çeşitliliği ( her biri tek başına bir alış-veriş  birimi)  sunmakta, hem de  mimari açıdan  kompozisyon zenginliği  yaratmaktadır.

 

Sivas fuar- kongre ve kültür merkezi için ayrılan yer kentin çeperinde ve Erzincan- Ankara  karayolu üzerindedir.Bu nedenle mimari organizasyonda girişler daha çok kentten yaklaşım yönünde kurgulanırken kompleksin Erzincan- Ankara  karayolu üzerinden sürekli algılanacak olması nedeniyle  bu yön fuaye / restoran / sirkülasyon alanları gibi şeffaf mekanlar  su ve bitki  ögeleri içinde  kurgulanmasına çalışılmıştır.

 

Çalışmanın bir diğer önemli yönü ise özellikle yaz aylarında  açık alanda sergileme,  dinlenme, eğlenme işlevlerine karşılık gelen  ve   ön cephede düzenlenmiş olan  daire  yarı açık  mekansal bir elemandır.

 

Sonuç olarak, Sivas 2010  projesi  kapsamında  düşünülen  bu kompleks, kent yaşamına canlılık getirecek ve içerdiği  mekan  programı ve  sahip olduğu  mimari yorumla  kenti    Türkiye’deki modern   mimarlık ortamında hak ettiği yere taşıyacaktır.